Správi a oznamovi

29jul

Nový transparentný lak pre výnimočné výsledky

Predstavujeme Vám nový MOBIHEL 2K HS 2:1 bezfarebný lak DH low VOC, ktorý sa vyznačuje vysokou elasticito ...
viac

 

Archív správ

MOBIHEL – bohatší od fantázie


V Heliosovoje obchodnej ponuke máme automobilové opravárenský nátery pod obchodnou značkou Mobihel. Program poskytuje konečným spotrebiteľom komplexný program výrobkov pre osobné a úžitkové vozidlá (kovové a plastové časti). Momentálne sú výrobky Mobihel na trhu vo viac ako 40 krajinách na celom svete. Širokému spektru trhov, ktoré sa navzájom veľmi odlišujú vyvinutosťou a legislatívnymi predpismi, sme prispôsobili aj webovú prezentáciu výrobkov, ktorá je rozdelená do nasledujúcich skupín:
 

  • materiály na ochranu podvozku;
  • čistidlá (pre rozpúšťadlový a HYDRO systém);
  • tmely;
  • 1K a 2K základy a predlaky;
  • krycie emaily v pripravených odtieňoch (baza metalik, 2K akryl, 1K alkyd);
  • krycie emaily MIX (HYDRO Base, Baza, 2K ,1K);
  • transparentné laky;
  • nátery na plasty.

 

Keďže veľkú časť nášho predaja uskutočníme na trhoch EÚ, priniesli sme v roku 2006 na tieto trhy nový low VOC compliant program, ktorý v úplnosti zodpovedá normám smernice 42/2004 a zabezpečuje dlhodobú úspešnosť a spokojnosť našich zákazníkov. Vo spoločnosti sledujeme vývojové trendy a predajné programy neustále doplňujeme o nové výrobky, zároveň tiež vyvíjame vlastné receptúry nových odtieňov automobilových farieb.

Veľký dôraz preto dávame na vzdelávanie a školenia lakýrnikov a kupujúcich. Uvedené môžu realizovať naši technici, resp. technici našich generálnych zástupcov. Uvedení môžu využiť vlastné tréningové centrá Heliosu (Slovinsko, Rusko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko) alebo tréningové centrá našich dovozcov (Nemecko, Ukrajina, Anglicko, Španielsko…).

Okrem výrobkov a obchodno-technického servisu poskytujeme používateľom a lakýrnikom aj vlastné miešače, všetky príslušné zariadenia a kompletnú paletu spotrebného materiálu na lakovanie pod obchodnou značkou Radex.